"El talent depèn de la inspiració, però l'esforç depèn de cadascú"

Pep Guardiola

Campus d’estiu

Formació intensiva específica

El futbol és un joc d’equip on es posen de manifest les capacitats individuals. Aprendre, millorar i perfeccionar les capacitats tàctiques i tècniques individuals suposa una ajuda per a l’equip.

El Campus d’estiu està enfocat cap a l'aprenentatge, la millora i el perfeccionament dels conceptes fonamentals del futbol i la seva integració en el joc d’equip, i està dirigit a aquells futbolistes que, independentment de llur capacitat, volen millorar a través d’una formació intensiva.

L’objectiu eminentment futbolístic s’adapta a les necessitats i capacitats de cada participant, i s’integra amb altres objectius educatius bàsics (valors, hàbits) que permeten el ple desenvolupament de la persona.

Gestionar els recursos

Per tant, la metodologia del Campus està orientada a desenvolupar les sessions d’entrenament de tal forma que el jugador adquireixi els coneixements necessaris per prendre decisions correctes i ràpides en diferents situacions de partit, aplicant la tècnica defensiva/ofensiva i els recursos físics i psicològics més adients.

A tal fi es realitzen entrenaments teòrics/audiovisuals i pràctics específics mitjançant exercicis, jocs correctius i jocs de futbol que permeten, d’una banda avaluar les seves capacitats i recursos i, d’altra dotar-lo de les eines necessàries per augmentar les possibilitats de rendiment.